Skip to main content

Privacyverklaring

Colour of Personal Branding
Eemnesserweg 149
1223 GD Hilversum
KvK-nummer: 53040872

Colour of Personal Branding is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Alleen de eigenaar van Colour of Personal Branding, J.C. Kool heeft toegang tot de persoonsgegevens.

Colour of Personal Branding verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Aanmelding

Door u verstrekte persoonsgegevens worden verkregen via:

 • Online aanmelding voor nieuwsbrief
 • Downloaden gratis documenten via de website www.colourofpersonalbranding.nl
 • Aanvraag offertes
 • Aanvraag advies
 • Aanvraag informatie

Doeleinden verzamelen persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden indien van toepassing voor onderstaande doeleinden verzameld:

 • Verzenden nieuwsbrief
 • Reageren op contact via contactformulier website
 • Reageren op mails van betrokkene
 • Opdrachtbevestigingen
 • Uitvoeren overeenkomsten
 • Facturatie

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Colour of Personal Branding en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Bewaartermijn

Bij uitschrijving worden de persoonsgegevens na 2 maanden uit het systeem verwijderd. Overige persoonlijke gegevens worden 6 maanden na het laatste contact verwijderd. Persoonsgegevens worden volgens de wettelijke termijn van 7 jaar bewaard. Maximaal 6 maanden na deze 7 jaar worden de persoonsgegevens uit alle systemen verwijderd.

Systemen

Colour of Personal Branding bewaart persoonsgegevens in de volgende systemen

 • Mailchimp email marketing
 • Excel en Word
 • Art of Image bij het toesturen van bestelde producten voor de klant
 • Art of Image bij het aanmaken van een online klantaccount van de webshop
 • Home of Image Personal Power Plus bij aanvraag persoonlijkheidsonderzoek tbv traject klant

Plaatsing in e-mailmarketingsysteem Mailchimp gebeurt alleen na persoonlijke mondelinge toestemming bij klantcontact of via toestemming bij downloaden gratis documenten of het achterlaten van persoonsgegevens op de website tbv het ontvangen van de nieuwsbrief.

Vastlegging in Excel of Word gebeurt alleen bij opdracht tot uitvoeren werkzaamheden door Colour of Personal Branding en bij facturatie.

Vastlegging bij Art of Image gebeurt alleen na een bestelling van een of meer producten of materialen voor de klant en na akkoord van de klant bij het aanmaken van een online klantaccount bij de webwinkel van Art of Image: webshop.artofimage.nl

Vastlegging bij Home of Image gebeurt alleen bij aanvraag Personal Power Plus© persoonlijkheidsonderzoek.

Gegevens verstrekken aan derden

Colour of Personal Branding verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Beveiliging

Colour of Personal Branding neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en  ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Colour of Personal Branding hanteert een beveiligingsbeleid met wachtwoorden voor de computer die alleen bij de eigenaar van Colour of Personal Branding bekend zijn.

De website is beveiligd met een SSL-certificaat.

Colour of Personal Branding staat niet in voor een adequate beveiliging van websites die doordat op een externe link op de Colour of Personal Branding website geklikt wordt, worden bezocht.

Colour of Personal Branding wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-deautoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hilversum, november 2019